Bryggen2.jpg

Bryggen-Torget

Bryggen - Torget

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme og TAG begeistrer med nytt forslag for utforming av fisketorget og bryggen i Bergen

15 mai 2019 leverte Vill Urbanisme sammen med TAG arkitekter, Sano, Light Bureau, Gunnar Stålesen, Harald Bjørndal og Knut Aalde vårt forslag til den begrensede plan og designkonkurransen « Torget-Bryggen Bergen». Vi kalte prosjektet vårt Havnen Den Gode. Vårt team ble plukket ut til konkurransen som et av 5 team etter at Bergen kommune mottok søknader om deltagelse fra hele verden. Vi var team Bergen. Bygget opp rundt lokale ressurser og fagpersoner, fast bestemt på at vi kan konkurrere mot de beste. Det var en stor seier å bli plukket ut til å delta.

Vårt konkurranseforslag ble bygget opp rundt Bergensk kultur, Bergensk lynne, Bergensk historie og Bergensk fandensivoldskhet. Forfatter Gunnar Stålesen foret forslaget med lokalt krydder, og gamle bilder av Vågen dannet grunnlaget for våre løsninger. Vi ønsket å skape ny energi, vi ønsket å bringe livet tilbake på Bryggen, vi ønsket å skape mer enn tomme granittplasser og vi ønsket å gi byens viktigste rom tilbake til byens viktigste brukere – bergenserne selv. Forslaget begeistret både jury og folk som så utstillingen. Fra juryrapporten kan vi lese om vårt forslag at:

«I tiden før Bergen ble etablert og bygget opp som by, var Vågen kjent som Havnen Den Gode. Her i Bergens tidlige historie har forslaget funnet sitt navn, helt i tråd med prosjektets ambisiøse tilgang og vilje til å bygge opp en sterk historisk identitet - i et moderne formspråk. Forslaget er formet omkring en klar tredelt metode: ved en omfattende programmering og omorganisering av funksjonene i vågen, ved å legge til brygger, broer, flytebrygger og lektere langs og på bryggekanten, og ved å trekke frem historiske lag som utgangspunkt for å bygge identitet, vitalisere og formgi. Forslaget er karakterisert ved at det tar modig og idérikt fatt på programmets potensialer – prioriteringen av byliv og nye programmer står som dynamo for en transformasjon av byrommene rundt Vågen, sammen med en stor fortellertrang koblet til formidlingen av den historiske rikdom på stedet. Forslaget peker på en stor forskjell fra det historiske til dagens bybilde – en bevegelse fra en yrende og tett møblert brygge med mange bygninger og vertikale elementer, til dagens store åpne flater. Gjeninnførelsen av ‘mylder’ er valgt som visjon for utforming og møblering av Bryggen. […] Prosjektet roses for den gode forståelse av hvordan en aktiv koordinering av aktiviteter og historiefortelling i Vågen kan skape byliv og attraktive møtesteder for Bergenserne selv»

Dessverre ble vi ikke plukket ut som vinner av konkurransen denne gangen. Vi er likevel utrolig stolt over det vi har utarbeidet. Vårt team arbeidet hardt fra begynnelse til slutt. Samarbeidet var fabelaktig. Idemangfoldet, rikdommen og kreativiteten i vårt forslag gav et ramsalt og lokalt designgrep, et grep som skilte seg vesentlig fra de andre forslagene. Juryen mente dessverre vi ble for modig. At vi forandret for mange ting på en gang. Vi gratulerer vinneren! Det var en fabelaktig konkurranse. Vi mener uansett vårt forslag står fjellstøtt. Vi er meget stolte over det vi har levert, og håper jury, kommune og bybaneprosjektet finner inspirasjon i våre tanker. Fisketorget og Bryggen er Bergens viktigste byrom, de fortjener det aller, aller beste! Lykke til videre.


Prosjektnavn                     Havnen Den Gode

Plassering                           Bergen

Omfang                                x m2

Rolle                                     Mer, Arkitektur, Plan

Kunde                                  Prekvalifisert konkurranse, Bergen Kommune

Samarbeidspartnere    TAG Arkitekter, SachsNottveit, Light Bureau, Gunnar Stålesen, Byggadminsitrasjon Harald Bjørndal, Knut Aalde

Prosjektleder                   Jan Erik B.J. Rossow

Team                                   Truls Ytrearne, Mona Mortensen, Mats Mastervik, Anders S. Eide, Fredrik Barth                                                                                                                                                   


Bryggen.jpg
1-Oversiktsplan_1000-alt-2_2.jpg
Bryggen3.jpg
Delområde Torget

Delområde Torget

Torget

Torget

Delområde Bryggen

Delområde Bryggen

Nikolaikirkeallmenningen

Nikolaikirkeallmenningen