CCB51.jpg

CCB Ågotnes

The North Atlantic Gateway

Prosjektbeskrivelse

 

Sammen med gode venner og kollegaer i COWI og CIVITAS har Vill Urbanisme tegnet mulighetsstudie for Ågotnes Næringspark og Bergen Havn. Mulighetsstudien viser hvordan fremtidens havn kan se ut dersom havnestyret vedtar å lokalisere Bergen Havn til Ågotnes. I midten av desember skal havnestyret gjøre sin beslutning, og dette prosjektet danner et av flere viktige arbeider som til sammen danner beslutningsgrunnlaget. Prosjektet har synliggjort konsekvensene av en flytting, vist mulighetene for å skape en helt moderne, fleksibel og supereffektiv havn, en faseplan for oppbygning, en økonomisk gjennomføringsmodell og en rekke tiltak som kan iverksettes for å flytte mer gods fra vei til sjø. Prosjektet, døpt - The North Atlantic Gateway – viser så potensialene som finnes for å vokse til Vestlandets største og beste havn.

I Vill Urbanisme har vi særlig hatt fokus på temaene «den smarte havnen» og «den grønne havnen». I dette perspektivet har vi lagetstrategier for hvordan man kan tappe inn i«decomission markedet» og se på mulighetene som ligger i gjenbruk av offshore installasjoner i bygging av fremtidens bygg. Eksempelvis har vi synliggjort hvordan en jackuprigg kan demonteres og gjenbrukes som byggematerialer til det nye terminalbygget for Bergen Havn. Videre har Vill Urbanisme tegnet en næringspark på nærmere 250 mål. Et område som ligger som et bakareal bak fremtidens havn. Et areal som kan utvikles for kontor- og næringsaktører som ønsker å lokalisere seg ved siden av The North Atlantic Gateway. Det er i koblingen mellom innovative bedrifter, logistikkaktører, teknologibedrifter, grossister, forskningsinstitusjoner, boliger, hoteller og urbane funksjoner at fremtidens havnskal bli en realitet.

Les mer om prosjektet her(bak betalingsmur)

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/J183pP/-Enorme-muligheter-med-Agotnes-som-godshavn


Prosjektnavn                     The North Atlantic Gateway

Plassering                           Ågotnes / Sotra

Omfang                               700 daa

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  Ågotnes Næringspark AS

Samarbeidspartnere          CIVITAS, Cowi

Prosjektleder                      Fredrik Barth

Team                                    Laura Fröhlich, Thomas Pfeffer, Anders S. Eide,                                                                                                                                                                        


CCB rev4.jpg
CCB rev42.jpg
CCB rev43.jpg
CCB rev44.jpg
CCB rev45.jpg
CCB rev46.jpg
CCB rev47.jpg
CCB rev48.jpg
CCB rev410.jpg
CCB rev411.jpg
CCB rev412.jpg
CCB rev413.jpg
CCB rev414.jpg
CCB rev415.jpg
CCB rev416.jpg
CCB rev417.jpg
CCB rev418.jpg
CCB rev419.jpg
CCB rev420.jpg
CCB rev421.jpg
CCB rev422.jpg
CCB rev423.jpg
CCB rev424.jpg
CCB51.jpg