Damsgård2.jpg

Damsgård 2

Damsgårdssundet

Prosjektbeskrivelse

 

Å utvikle Damsgård har vært en lang prosess. Reguleringsprosessen var langdryg, og utfordringer med kommunens kommunedelplan (KDP), som ble vedtatt i strid med BOBs reguleringsplan rett etter reguleringsplanens vedtak skapte en rekke uromomenter og vurderingsspørsmål i utviklingen. Vi har ikke tegnet bygg i Damsgårdssundet, og har stått på sidelinjen og sett på prosessen. Både utbyggere og kommune har gjort mye riktig, men det er gjort noen valg som gir uheldige konsekvenser for byggeriet som oppføres. Man kan definere dette som utfordringer, og disse kan løses i dette prosjektet. 

Målet med prosjektet har vært å få til solrike felles uterom, gode private balkonger og et levende gateplan. Innganger til townhouse og innganger til trapperom plasseres der hvor folk ferdes, og forhager mot Damsgårdsveien sørger for en viss avstand mellom vinduer og fortau. Bygget består av en blanding av en- og tosidige leiligheter, i størrelser som skal kunne passe både studenter, familier, voksne og eldre.


Prosjektnavn                     Damsgårdssundet

Plassering                           Bergen

Omfang                               3784 m2

Rolle                                     Arkitektur, Plan

Kunde                                  BOB

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                      Fredrik Barth

Team                                    Mats Mastervik, Anders S. Eide, Laura Fröhlich, Thomas Pfeffer                                                                                                                                                                     


Damsgård22.jpg
Damsgård23.jpg
Damsgård24.jpg
Damsgård211.jpg