Drammen.jpg

Drammen sykehus

Drammen sykehus

Prosjektbeskrivelse

 

Parallelloppdrag med 5 lag. Vårt lag bestod av Fragment, Vill Energi, Vill Arkitektur, Nabolagshager, Runar Eggesvik og biolog Christian Mong. Hele/deler av sykehusblokka ble utredet for ombruk av materialer til benyttelse i nye bygg på området. Vill Energi bistod med LCA og LCC beregninger, energikonsept og materialbank for ombruksmaterialer/komponenter.

Skal man få til et nullutslippsområde, ZEN, trengs det 75 000 m2 solceller ved å bruke ombruksmaterialer. Med nye bygningsmaterialer trengs det 640 000 m2 solceller for å kompensere klimagassutslippene!


Prosjektnavn                     Drammen sykehus

Plassering                           Bragernes / Drammen

Omfang                                Ca 200.000 m2 bygg

Rolle                                     Arkitektur, energi

Kunde                                  Drammen Kommune

Samarbeidspartnere    Fragment, Økolog Christian E. Mong, Nabolagshager, Hoi, Trøbbelskyter

Prosjektleder                   Fredrik Barth

Team                                   Per F. Jørgensen , Thomas Pfeffer, Laura Fröhlich, Anders S. Eide, Martha Eggertsen,