Galleri Oslo.jpg

Galleri Oslo

Galleri Oslo

Prosjektbeskrivelse

 

Sammen med MAD Léva urban design har Vill Energi deltatt i et parallelloppdrag om utvikling av Galleri Oslo.

Vill Energi bistod med konsept for energibehov og -produksjon, materialbruk inkl ombruksmaterialer, lokalklimavurderinger, BREEAM Communities, mobilitet og avfall

Illustrasjon: MAD


Prosjektnavn                     Galleri Oslo

Plassering                           Grønland / Oslo

Omfang                                Ca 186.114 m2 bygg

Rolle                                     Energi

Kunde                                  Sameiet Galleriet

Samarbeidspartnere    Mad, Léva urban design

Prosjektleder                   Per F. Jørgensen

Team                                   Martha Eggertsen