Helsfyr Hovedbilde2.jpg

Helsfyr

Helsfyr

Prosjektbeskrivelse

 

Eiendommene ligger nært Helsfyr T-bane, i et område dominert av kontor og næringsaktivitet. Prosjektet er delt i to deler; To forslag med en bolig/kontor mix og fire forslag med handel/kontor. Tomtene ligger knyttet til viktige fremtidige byrom og kan dermed være med å danne de viktige byveggene inn mot disse.

Som et felles element i alle forslagene er det lagt inn en plass/park i hjertet av prosjektet.  Denne blir spesielt viktig om boligdelen utvikles, men vil også ha stor betydning i de rene kontorforslagene. Første etasjene foreslås programmert med utadvendte programmer på viktige hjørner, mens boligene får møte bakken med små, private forhager og inngangssituasjoner.


Prosjektnavn                     Mulighetsstudie Helsfyr

Plassering                           Oslo

Omfang                               25-60.000 m2

Rolle                                     Arkitektur, Energi, Plan

Kunde                                  NCC Property Development

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                      Fredrik Barth

Team                                    Anders S. Eide, Mats Mastervik, Per F. Jørgensen                                                                                                                                                                         


Helsfyr1.jpg