Megakosmer.jpg

Megakosmer

Megakosmer Sydnes

Prosjektbeskrivelse

 

Megakosmer er store tanker som gjør det mulig å gjennomføre studier av større organismer under naturlige forhold. Megakosmene muliggjør å forske under kontrollerte betingelser slik at man kan få mer innsikt i hvordan økosystemer fungerer, og ikke minst varierer, under forskjellige fysiske og kjemiske forhold. Dette betyr at man kan heve temperaturen i tanken med +1 C og måle konsekvensene i et kontrollert miljø.

På Sydnes foreslår vi fire slike tanker bygget inn i hule skaft fra utfasete condeep installasjoner. Skaftene vaskes og gjenbrukes mer eller mindre i original form, og så installerer man store vannsiloer på innsiden med mulighet for å styre f.eks. dagslys.

På toppen av megakosmene forslår vi å etablere en offentlig tilgjengelig park. Denne består av fire mindre plattformer forbundet med trapper og broer. Hver av plattformene har en egen funksjon som lekeplass, utetrening, utkikkspunkt m.m. På bakkeplan rundt kosmene etableres stor pælekai med bademuligheter.


Prosjektnavn                     Megakosmer Sydnes

Plassering                           Dokken / Bergen

Omfang                               -

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  -

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                      Anders S. Eide

Team                                    Laura Fröhlich, Thomas Pfeffer, Fredrik Barth                                                                                                                                                                       


Megakosmer2.jpg
Megakosmer4.jpg
Megakosmer9.jpg
Megakosmer10.jpg
Megakosmer11.jpg
Megakosmer12.jpg
Megakosmer13.jpg
Megakosmer14.jpg