1011-Mindemyren-S14-r.jpg

Minde S14

Mindemyren - S14

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme arbeider med en detaljregulering av delområde S14 på Mindemyren i Bergen. Formålet med planen er å detaljere ut sentrumsformålet i områdeplanen med henholdsvis bolig, kontor, forretning og ved kombinasjon av flere av disse, såkalt striperegulering. Prosjektet er en del av en helhetlig transformasjonen av Mindemyren der Bybanen er driveren for den nye bydelen som skal utvikles her. 

 En områdeplan for Mindemyren stiller krav om at hele S14 skal reguleres under ett, og saken fremmes derfor som et samarbeid mellom flere grunneiere. Innen feltet skal det tas hensyn til Bybanen som går langs østsiden av planområdet, en hovedsykkelveg som går gjennom planområdet og til bygninger med kulturhistorisk verdi.


Prosjektnavn                   Mindemyren - S14

Plassering                          Årstad / Bergen Kommune

Planområde                      Ca 40 daa

Fag                                   Plan, arkitektur

Kunde                                  ÅF Advansia / Univest AS

Samarbeidspartnere   COWI AS

Prosjektleder                   Mats Mastervik      

Team                                   Mona Mortensen, Fredrik Barth, Thomas Pfeffer Laura Frölich, Ander Sletten Eide, Stig Thomassen