Moi3.jpg

Moi

Moi

Prosjektbeskrivelse

 

Prosjektet er delt i tre deler; rasteplassen, torget og landsbygaten.

Rasteplassen(over)

Mellomrommet mellom dagligvaren og bensinstasjonen utvikles til en rasteplass og velkomststed av høy kvalitet. Det opprettes en vegetert midtrabbatt mot hovedveien, og plassen omstruktureres med nytt dekke og grønne, myke flater. Nye programmer legges til bygget og man kan se for seg café med servering til både gjennomeisende og lokale, is på varme sommerdager og en kakao på høsten. Det kobberkledde bygget huser også toalettfasiliteter med herre, dame, hc og stellerom.

I seksjonen inn mot bensinstasjonen er det vist et åpent verksted der ungdom og andre mekkekyndige kan stikke innom, henge og hjelpe hverandre med tekniske problemer. Å utvikle denne typen møteplasser, som tar ungdomskultur og interesser på alvor har vist seg suksessfullt flere steder.

Forslaget utvikles til et signalprosjekt, ikke gjennom å være prangende eller for mye, men ved bruk av gode materialer, historisk identitet i utforming og et program som gjenspeiler de viktigste brukerne, dem som bor i Moi.


Prosjektnavn                     Mulighetsstudie Moi

Plassering                           Moi / Lund

Omfang                               -

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  Lund Kommune

Samarbeidspartnere          Asplan Viak Stavanger

Prosjektleder                      Anders S. Eide

Team                                    Fredrik Barth                                                                                                                                                                        


Moi2.jpg
Landsbygaten  I dag fremstår Hauklandsveien som en vei. Den går øst vest gjennom Moi, i et helt rett strekk uten synlige urbane kvaliteter. Dette prosjektet viser en mulighet for å ta tilbake arealet og transformere Haukelandsveien til en landsbygate med fortau, sykkelfelt, gatetrær og lyktestolper.  Foran Coop etableres en sørvest-vendt plass. Haukelandsbekken løftes frem, og en ny nedtrapping med tilrettelegging for vannlek etableres i steden for kjørebroen som i dag løper parallellt med Hauklandsveien.  Parkeringsplassen transformeres, og det legges opp til en variert småskala bebyggelse, der blanding av handel, bevertning og bolig skaper liv. Arkitektur og identitet er hentet fra de gamle trehusbyene langs sør- og vestkysten av Norge.

Landsbygaten

I dag fremstår Hauklandsveien som en vei. Den går øst vest gjennom Moi, i et helt rett strekk uten synlige urbane kvaliteter. Dette prosjektet viser en mulighet for å ta tilbake arealet og transformere Haukelandsveien til en landsbygate med fortau, sykkelfelt, gatetrær og lyktestolper.

Foran Coop etableres en sørvest-vendt plass. Haukelandsbekken løftes frem, og en ny nedtrapping med tilrettelegging for vannlek etableres i steden for kjørebroen som i dag løper parallellt med Hauklandsveien.

Parkeringsplassen transformeres, og det legges opp til en variert småskala bebyggelse, der blanding av handel, bevertning og bolig skaper liv. Arkitektur og identitet er hentet fra de gamle trehusbyene langs sør- og vestkysten av Norge.

Lundetun er Mois torgplass og festplass allerede i dag. Området er en viktig del av Mois identitet og det foreslåtte prosjektet tar tak i Lundetuns posisjon som Mois festplass.  Parkeringsplassene nord for Stasjonsvegen 3 skilles av mot plassen med lave pullerter, og det beholdes HC parkering på plassen. Plassen oppgraderes med nytt dekke og møblement, der god materialbruk står i sentrum for det foreslåtte konseptet.  I midten av plassen innføres et nytt element, en nedtrappet sirkel basert på dimensjonene til den gamle trappen opp til stasjonen. Den gamle trappen inverteres og gis en sentral plass i byrommet. Nedsekningen er 25cm dyp, delt i 5 trinn. Dette skaper et element som kan brukes som skøytebane på vinteren, vannspeil og vannlek på sommeren, bålgrav til st.hans bål m.m. Det opprettes ny trapp med sørvestvendte sitteplasser opp mot stasjonen, og et utvidet tak over inngangspartiet til Lundetun skaper tørre oppholdsplasser også på regnfulle dager.

Lundetun er Mois torgplass og festplass allerede i dag. Området er en viktig del av Mois identitet og det foreslåtte prosjektet tar tak i Lundetuns posisjon som Mois festplass.

Parkeringsplassene nord for Stasjonsvegen 3 skilles av mot plassen med lave pullerter, og det beholdes HC parkering på plassen. Plassen oppgraderes med nytt dekke og møblement, der god materialbruk står i sentrum for det foreslåtte konseptet.

I midten av plassen innføres et nytt element, en nedtrappet sirkel basert på dimensjonene til den gamle trappen opp til stasjonen. Den gamle trappen inverteres og gis en sentral plass i byrommet. Nedsekningen er 25cm dyp, delt i 5 trinn. Dette skaper et element som kan brukes som skøytebane på vinteren, vannspeil og vannlek på sommeren, bålgrav til st.hans bål m.m. Det opprettes ny trapp med sørvestvendte sitteplasser opp mot stasjonen, og et utvidet tak over inngangspartiet til Lundetun skaper tørre oppholdsplasser også på regnfulle dager.