Nesttun3.jpg

Nesttun

Studentboliger Nesttun

Prosjektbeskrivelse

 

Mulighetsstudie med tre alternative konsepter på en trang, støyutsatte og bratt tomt på Nesttun. En av utfordringene var å sørge for gode uteoppholdsarealer som både hadde sol og skjerming fra bilvei i øst. Dette ble løst ved å la bygningskroppen fungere som en støyskjerm slik at inngangssituasjonen og forplassen i vest kunne fungere som fellesareal for alle studentene.

To langstrakte volumer med gjennomgående leiligheter (adkomst via utenpåliggende svalgang), ble lagt  på tvers av terrenget - hengende utover tomtens nedre deler. Der volumene møttes ble fellesrom og trappeadkomst til leiligheter på taket av det nordligste av volumene plassert.

Leilighetene er optimalisert for utsikt, og sol, er gjennomgående, har sovehems, og har utgang til privat takterasse via innvendig trapp. Mellom de private arealene på tak etableres plantekasser/bikuber/parsellhage.


Prosjektnavn                     Studentboliger Nesttun

Plassering                           Nesttun / Bergen

Omfang                               600 m2

Rolle                                     Arkitektur, Plan

Kunde                                  Prospecta

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                      Fredrik Barth

Team                                    Mats Mastervik, Anders S. Eide, Thomas Pfeffer                                                                                                                                                                      


Nesttun2.jpg