Vill Urbanisme lager miljøstrategi for Ørsnesvika, ett nytt ferie- og fritidsvær i Lofoten

Rett vest for Kabelvåg med utsikt til Hurtigruteleia og Vågakallen, skal Ørsnesvika AS bygge en ny ferie- og fritidslandsby på tuftene av et gammelt fiskevær som en gang lå der.  På stedet skal det bygges et sjøhotell med restaurant/kro, samt servicefasiliteter for aktiviteter som kajakk, dykking, sykling, båt, randonne, mm.  Utbygger satser på såkalt «Low Impact Development», ett sted med høy miljøprofil med så skånsomme inngrep som mulig i terrenget. Dette skjer ved at bebyggelse står på søyler eller påler, boltet eller gyset til fjell. Prosjektet får bærekraftige materialvalg som massivtre og det legges opp til lokal, fornybar energiproduksjon. Det er LundHagem arkitekter som tegner Ørsnesvika.  Marta Eggertsen og Per F. Jørgensen bidrar fra Vill Urbanisme  Les mer om prosjektet på  www.gotolofoten.no   Illustrasjon: Lund Hagem arkitekter

Rett vest for Kabelvåg med utsikt til Hurtigruteleia og Vågakallen, skal Ørsnesvika AS bygge en ny ferie- og fritidslandsby på tuftene av et gammelt fiskevær som en gang lå der.

På stedet skal det bygges et sjøhotell med restaurant/kro, samt servicefasiliteter for aktiviteter som kajakk, dykking, sykling, båt, randonne, mm.

Utbygger satser på såkalt «Low Impact Development», ett sted med høy miljøprofil med så skånsomme inngrep som mulig i terrenget. Dette skjer ved at bebyggelse står på søyler eller påler, boltet eller gyset til fjell. Prosjektet får bærekraftige materialvalg som massivtre og det legges opp til lokal, fornybar energiproduksjon. Det er LundHagem arkitekter som tegner Ørsnesvika.

Marta Eggertsen og Per F. Jørgensen bidrar fra Vill Urbanisme

Les mer om prosjektet på www.gotolofoten.no

Illustrasjon: Lund Hagem arkitekter

Anders Sletten Eide