Ny arealplanlegger i Vill Urbanisme

I dag, 19.november, får Vill Urbanisme et nytt medlem. Åslaug Iversen er arealplanlegger med bred og lang erfaring fra kommuneplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og ROS- analyser. Hun er lidenskapelig opptatt av plankart og som medlem av en referansegruppe for SOSI-plan ledet av kommunal- og arbeidsdirektoratet, har hun opparbeidet nasjonal anerkjennelse. Hun har også vært med å utarbeide nasjonale GIS-veiledere og er i dag med i et pilotprosjekt for utvikling av 3D-plan innen infrastruktur. Åslaug brenner for folkehelse og tenker alltid på hvordan faktorer som fremmer helse og trivsel kan innarbeides i planene hun jobber med. Med arbeidssted Grimstad bidrar Åslaug til at vi nå etablerer oss i en ny del av landet.  Åslaug utfyller Vill Plan sine kompetanseområder, bidrar med en spennende vinkling til Vill Urbanismes flerfaglighet og planter Vill Urbanismes flagg på Sørlandet. Vi er stolte over å få Åslaug med på laget!

I dag, 19.november, får Vill Urbanisme et nytt medlem. Åslaug Iversen er arealplanlegger med bred og lang erfaring fra kommuneplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og ROS- analyser. Hun er lidenskapelig opptatt av plankart og som medlem av en referansegruppe for SOSI-plan ledet av kommunal- og arbeidsdirektoratet, har hun opparbeidet nasjonal anerkjennelse. Hun har også vært med å utarbeide nasjonale GIS-veiledere og er i dag med i et pilotprosjekt for utvikling av 3D-plan innen infrastruktur. Åslaug brenner for folkehelse og tenker alltid på hvordan faktorer som fremmer helse og trivsel kan innarbeides i planene hun jobber med. Med arbeidssted Grimstad bidrar Åslaug til at vi nå etablerer oss i en ny del av landet.

Åslaug utfyller Vill Plan sine kompetanseområder, bidrar med en spennende vinkling til Vill Urbanismes flerfaglighet og planter Vill Urbanismes flagg på Sørlandet. Vi er stolte over å få Åslaug med på laget!

Anders Sletten Eide