Kan en digital plattform skape nytt liv i sentrum?

Skjermbilde 2019-01-15 kl. 23.12.38.jpg

Bergen, vi har en idé vi gjerne vil dele. Hvis mange nok hiver seg med i et samarbeid, kan den kanskje bli til virkelighet.

En digital plattform. Vi har kalt den for Speis. Kall det gjerne en slags Tinder-tjeneste for næringseiendom. Målet er å legge grunnlaget for et mer dynamisk samspill mellom de som har næringseiendommer og de som vil fylle dem med liv. Gi rom til flere drømmer. Og fylle rommene med folk som har prosjekter. En by i transformasjon er en utfordring, men også en mulighet. Digitalisering kan bidra til å skape nye nettverkseffekter.

Når bykjernen er i utvikling vil det skape flere overgangsperioder, der kapitalen ligger død. Bygg som venter på omregulering. Planlagt renovasjon som gjør langsiktige avtaler vanskelig. Eller mellomrommene mellem varige leietakere. Regulatoriske krav innebærer at mange første-etasjer må brukes til publikumsrettet aktivitet.

Det finnes altså et behov på utleiersiden. I tillegg finnes det en lang rekke lokaler på gateplan som må fylles med publikumsrettet virksomhet - i en by som generelt preges av en handelsstand i motgang.


Heldigvis er også næringslivet i endring. Vekst og omstilling gjør at de færreste selskaper kan leve i det samme lokale over lang tid. Mange gründerprosjekter starter i det små. Såkalte popup-konsepter, et tidsavgrenset butikk-konsept, blir vanligere i mange storbyer. Kulturentreprenører er det mange av. Det finnes urealiserte planer overalt. Det riktige lokalet kan være utløsende for en drøm. En drøm kan være utløsende for det riktige lokalet.

Det er i denne situasjonen at Speis kommer inn. Vi ønsker å bygge fire ting:

1. En drømmefanger - der folk som drømmer om å sette igang med noe kan legge ut behovene sine. Gratis.

2. En eiendomsdatabase - der eiendomsforvaltere kan legge ut aktuelle eiendommer. Det kan være tomme førsteetasjer. Arealer med industripreg. Potensielle øvingslokaler. Eller kontorbygg som egner seg for gründere i oppstartsfasen.

3. En matchingtjeneste - der leietagere og utleiere finner hverandre.

4. Er det match? Da vil vi legge til rette for en fleksibel kontrakt og en betalingsplattform som sikrer forutsigbarhet i begge ender.

Vi har allerede fått bekreftet flere antagelser. Det finnes urealiserte drømmer der ute. I forrige uke samlet vi 115 drømmer på 24 timer. Og vi har fått inn ønsker om å legge inn mer enn 3000 kvadratmeter i plattformen.

Vi har gode folk som vil utvikle teknologien og vi har positive signaler fra kommunen. Det vi nå trenger er solid basisfinansiering til å ansette en prosjektutvikler, og tilstrekkelig kapital til å starte på å bygge tjenesten i enkel form.

Vi kommer i løpet av den nærmeste uken til å invitere potensielle investorer og eiendomsforvaltere til et møte for å diskutere prosjektet videre.

Kan en løsning utviklet i Bergen sentrum eksporteres til flere byer? Internett er grenseløst. Og de mest kraftfulle forretningsmodellene handler nettopp om denne typen nettverkseffekter.


Dersom du ønsker å bli en del av prosjektet kan du melde din interesse via Speis.no
Vi tror dette kan bli gøy!

Hilsen oss i Vill Urbanisme
Anders Sletten Eide