Superkraft VILL MER

Vill Mer.jpg

Endelig er katta ute av sekken! 11 måneder etter at Vill Urbanisme ble stiftet er det første offisielle tilskuddet endelig på plass. Superkraft blir Vill Mer.

Vill Mer har sett at samfunnet segmenteres i fagfelt, mens i realiteten ligger fremtidens muligheter i samarbeid på tvers av fagområdene.

Kompetanse, løsninger og arbeidsmetoder fra et fagfelt kan direkte overføres til et annet fagfelt. Med dette utgangspunktet har de bygget opp kontoret Vill Mer.

De har fokus på designdrevet innovasjon der man bruker koblinger på tvers av fagfeltene til å løse reelle problemstillinger. Vill Mer har som mål å bringe alle nødvendige parter til et felles bord.

Det er med stor glede vi ønsker daglig leder og arkitekt Jan Erik B-J Rossow, scenograf Lise Christensen og designer Truls Indrearne velkommen til Vill Urbanisme. Vi er veldig glad for å ha dere med på laget!

Nærmere presentasjon av våre nye kollegaer kommer i tiden fremover.

Under: Fredrik, Jan Erik og Mats signerer den innledende avtalen.

Signeringsbilde.jpg
Anders Sletten Eide