Nye planer for Dokken

Hurtigruten-View-1-hi-res.jpg

I dag presenterte direktør på Havorskningsinstituttet Sissel Rogne, adm. dir. Daniel Skjeldam i Hurtigruten og adm.dir Aslak Sverdrup i Akvariet en felles visjon for samlokalisering på Dokken.

Koblingen mellom disse aktørene skaper synergier på tvers av bransjer, og muliggjør en utvidet klyngetenkning og samarbeidsplattform. Akvariet i Bergen er lenge omtalt som visningsvinduet for forskningen til Havforskningsinstituttet, og fungerer på mange måter slik allerede i dag. Hurtigruten samler allerede i dag data for Havforskningen, og har, som Akvariet, en viktig identitet som turistbergens ansikt utad. Det er dette samspillet aktørene nå ønsker å styrke.

Anders Sletten Eide