«RECIPE FOR FUTURE LIVING» VINNER C40 REINVENTING CITIES – STOVNER!

Illustrasjon: Mad Arkitekter

Illustrasjon: Mad Arkitekter

 «RECIPE FOR FUTURE LIVING» VINNER C40 REINVENTING CITIES – STOVNER! 

Prosjektet «Recipe for Future Living» gikk av med seieren i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen C40 Reinventing Cities på tomta Fossumdumpa på Stovner i Oslo. Det er Ineo Eiendom AS med Mad Arkitekter, Vill Urbanisme ved Vill Energi AS, Landskap+ AS, Asplan Viak AS, Léva Urban Design AS, Resirqel AS, Mad Communication AS og Deichman Bibliotek, Stovner som deltakere.  https://www.c40reinventingcities.org/en/sites/fossumdumpa-1269.html  

Prosjektsammendrag 

Prosjektforslaget er nyskapende og banebrytende. At bygget er et plusshus er en selvfølge, men at prosjektet har fullskala bruk av ombruksmaterialer og utnytter spesielle jordblandinger for å fange CO2, er grensesprengende. Flere bygg som er planlagt revet i Oslo, er befart og materialer fra disse er innarbeidet i prosjektet – blant annet er glasskupler fra Galleri Oslo foreslått benyttet og tegnet inn som drivhus på takene.  

I forkant av prosjektutformingen er det gjort intervjuer med Stovners befolkning for å finne ut hva man lokalt etterspør. Rimelige boliger og arbeidsplasser var svaret, og ble førende for utviklingsarbeidet. 

Takene er utformet med tanke på sosiale møteplasser, klimatilpasning med overvannshåndtering og med drivhus som gir utvidet dyrkingssesong. Det legges til rette for et variert og frodig bylandskap på tak og på bakkeplan basert på lokal «Stovnernatur». 1000m2 dyrkbart areal er totalt avsatt hvor frukttrær og bærbusker utgjør et spiselig landskap tilgjengelig for beboere og nabolaget.  

Bygget får solceller på tak og på fasader og varmes opp av varmepumpe basert på borebrønner. Bygget får en godt isolert bygningskropp på passivhusnivå samt forenklede tekniske anlegg bl.a. basert på naturlige prinsipper. 

Klimafotavtrykket til prosjektet beregnet over 60 års levetid, og viser kun ca. 10 % av klimagassutslippene til et tilsvarende bygg (referansebygg) med konvensjonell materialbruk og konvensjonelle energiløsninger. Et paradoks er at disse siste 10 % av utslippene er relatert til produksjon av solcellene. Dette skal vi utfordre ved realisering av prosjektet. 

Prosjektet har skapt oppsikt internasjonalt ennå med bl.a. oppslag i Wallpaper.  

Her er juryens begrunnelse: https://www.arkitektur.no/vinnere-karet-i-reinventing-cities-oslo?iid=531370&pid=NAL-Article-Files.Native-InnerFile-File&attach=1  

 

Hva nå? 

Ineo Eiendom og Oslo kommune forhandler nå om tomtesalget. Det legger vi til grunn at går i orden. Dermed kan planprosess og start prosjektering iverksettes. Dette blir meget spennende og sannsynligvis utfordrende! 

Hva er C40?  

40 byer rundt om i verden søker å dra utviklingen mot en klimaeffektiv fremtid.   Les mer på: www.c40.org  Som de selv skriver på hjemmesidene:  “Around the world, C40 cities are taking bold climate action, leading the way towards a healthier and more sustainable future.” 

Det har vi gjort i dette prosjektet. 

Marta E. Eggertsen og Per F Jørgensen har arbeidet med prosjektet for Vill Urbanisme.

Kontakt Marta og Per her.


Anders Sletten Eide