Vill Urbanisme er tilstede på Dokken

Illustrasjon: Vill Urbanisme

Illustrasjon: Vill Urbanisme

Vill Urbanisme er tilstede på Dokken 

Bergen kommune gjennomførte i går første bylab i Bergen, og startet med dette kommunens arbeid med transformasjonen av indrefileten i Bergen by - Dokken. Fredrik Barth i Vill Urbanisme holdt et brennende innlegg om arkitektur, byutvikling og mulighetene for gjennomføring av visjonene på Dokken. 

 

Vill Urbanisme er stolte over å ha vært med på utviklingen på Dokken over mange år. Partnerne Fredrik Barth og Anders Eide var sentrale da Visjon Dokken ble utviklet i 2014 (da som ansatte i Asplan Viak og i samarbeid med MAD arkitekter). Siden har Vill Urbanisme arbeidet med Bergen Havn, Havforskningsinstituttet, Akvariet i Bergen, Hurtigruten, EGD Property, OBOS og mange flere for å gi innhold og retning for visjonene på Dokken. Bergen kommunes Bylab Dokken sparker i gang kommunens arbeid på Dokken. Og 29.05.19 må kunne kalles en merkedag i så måte. Sittende byråd har gjort en stor jobb de siste fire årene for å bane vei. Strategiske oppkjøp av festekontrakter (BRING), forhandling med nabokommuner om rettigheter, omorganisering av Bergen havn, dialog og krangel med kystverket er alle aktiviteter som nå muliggjør den ønskede transformasjonen. Bergen kommune starter nå også opp arbeidet med et utviklingsselskap som skal få ansvaret for å lose oss gjennom utviklingen i årene som kommer. Bergen Havn har på sin side foretatt strategisk avgjørende valg, der vedtaket om å flytte godshavn til Ågotnes er det viktigste. Statsbygg, Havforskningsinstituttet og Bergen kommune har sammen pekt på Dokken som lokasjon for den kommende satsingen i Havbyen Bergen, og Havforskningsinstituttets nye bygg skal bygges der. Den 29 mai fastslo også Akvariet i Bergen at de ønsket å følge HI til Dokken, og plassere det nye Akvariet som hjerte i den kommende bydelen. Alle disse enkeltprosjektene peker i samme retning, og for første gang kan vi nå virkelig se for oss realismen i en storstilt transformasjon og utvikling på Dokken. Vi har klart det!

Dette er fantastiske tider. Vill Urbanisme er stolt bidragsyter på BYLAB Dokken. Og vi er stolte og ydmyke over vår rolle i de prosesser som har ført til at vi er der vi er i dag:

Som ansatte i Asplan Viak:

Prosjektleder for vinnerforslaget i Bergen Havns konkurranse om utvikling av Møhlenpriskaiene, Tollbodskaiene og Skoltegrunnskaiene (samarbeid med MAD arkitekter)

Prosjektleder for Asplan Viaks bidrag til Visjon Dokken – i samarbeid med EGD, OBOS, MAD og Probiz

I Vill Urbanisme:

Mulighetsstudie for ny havn på Ågotnes for CCB og Bergen Havn i samarbeid med Cowi og Civitas

Mulighetsstudie Havforskningsinstituttet og Akvariet i Bergen for EGD og OBOS og sammen med HI og Akvariet i Bergen

Megakosmene på Dokken – for EGD og OBOS i samarbeid med Havforskningsinstituttet

Mulighetsstudie Havforskningsinstituttet, Akvariet og Hurtigruten for HI og Hurtigruten

Mulighetsstudie containertunnel for Bergen Havn – en studie som viser sambruk av cruise, by og ISPS

Mulighetsstudie Bergen Indre havn for Bergen havn – ny arealbruk av havnens arealer i Bergen som følge av flytting til Ågotnes – samarbeid med COWI og CIVITAS

Deltagelse i ressursgruppe Akvariet – fylle Akvariet i Bergens visjoner med innhold

Vill Urbanisme føler spesielt for å takke en person for alt som har skjedd. Tor Fredrik Müller i EGD property var den som sparket i gang hele satsingen. Uten å eie en eneste kvadratmeter land på Dokken har han brukt store midler, tid og krefter for å få dette til. Tor Fredrik er alltid positiv, alltid løsningsorientert, har et stor kontaktnettverk og utrettelig innsats. Vill Urbanisme tar av oss hattene og erkjenner at Bergen går en lys tid i møte med slike utviklere på banen. Tor Fredrik har sikret økonomiske bidrag for å holde prosessen på veien, og sammen med Jorunn Nerheim i OBOS har de sikret mye av gjennomføringen.

Stor kudos også til kollega og venn Lars C. Pedersen, nå i ÅF advansia, for blod, svette og tårer nedlagt for Dokken.

I tillegg fortjener byrådet skryt. Schjelderup, Tryti og Dag Inge Ulstein har gjort en fabelaktig jobb. Kanskje særlig Ulstein har fått alt for lite positiv oppmerksomhet for hans rolle i å få dette til. Bergen havn, med Breivik og Møllerup i spissen har også redet grunnen og fortjener skryt. Bøckmann, Melingen og Sverdrup på Akvariet har nå gjort sin del, og til slutt, men ikke minst har Sissel Rogne på HI vært en tydelig stemme for Dokkens kvaliteter. Det er dette samlede teamet som har gjort dette mulig – godt jobbet alle sammen! 

Åpningen av bylab på Dokken er startskuddet for arbeidet fremover. Tarje Wanvik og Mette Svanes fortjener til sist ros for sitt bidrag. Kommunen skaper nå en arena for samhandling og faglig diskusjon byen ikke har sett før. Vi i vill Urbanisme gleder oss til fortsettelsen, dette vil vi være med på!

Les mer om prosjektet Sydneshavn her.

Hotelplassen-V2red.jpg
Anders Sletten Eide