Forside-nyheter-01.png

Nyheter

Vill Urbanisme er et urbanismekollektiv basert i Bergen, Oslo og Grimstad, Norge, som opererer i feltene arkitektur, plan, energi og miljø. Vi har en utstrakt FOU-satsing og kobler våre løsninger og vår argumentasjon mot state of the art forskning innen bærekraftig byutvikling og urbanisme.

Ny spesialrådgiver i Vill Urbanisme

I dag var første dag på jobb for vår nye arkitekt og spesialrådgiver Marta Eggertsen.

Marta E. Eggertsen er sivilarkitekt og cand.polyt.arch, Aalborg Universitet 2004, arkitektur & design. Hun er partner i Vill Energi og i urbanismekollektivet Vill Urbanisme.

Marta har erfaring innen miljøplanlegging- og prosjektering i prosjekter fra tidlig fase til gjennomføring i byggeprosjekter i forskjellige skaler fra større null-energinæringsbygg til lavenergi-privatboliger.

Read More
Anders Sletten Eide
Kulturgründere vil vekke Damsgårdssundet med musikkfabrikk

Bergens Tidende har skrevet en sak om Musikkfabrikken i Damsgårdssundet.

Byantikvar Johanne E. Gillow mener Kavlifabrikken må tas vare på og er positiv til initiativet.

– Vi vil gjerne bidra til at man får på plass gode løsninger, og vi er positive til funksjonene de ønsker å få inn der. Man vet av erfaring fra andre steder at den typen kulturvirksomhet genererer mye positivt i et område, sier hun.

Read More
ArkitekturAnders Sletten Eide
Arkitektur i den generiske byen

De siste årene har kritikken mot arkitekter, kommune og utbyggere haglet. Vi bygger for dårlige bygg. Alt ser likt ut. Margarinklosser med flate tak. Arkitekturen er generisk, fargeløs, dårlig. For tett. For spredt. For kapitalistisk, og for idealistisk. Kritikken er til tider overdrevet, men det er også mye rett i den. Det vi har bygget mye av i Bergen de siste årene er generisk og alt for dårlig.

Trykk på linken for å lese mer.

Read More
ArkitekturAnders Sletten Eide
Ny arealplanlegger i Vill Urbanisme!

I går var første dag på jobb for vår nye arealplanlegger Stig Thomas Thomassen.

Stig forsvarte mandag sin masteroppgave ved Høgskulen på Vestlandet og har dermed en rykende fersk mastergrad med seg. Oppgaven drøfter hva småbarnsfamilier i Bergens sentrumsområder oppfatter som bokvalitet. Hva skal til for å nå myndighetenes mål om flere småbarnsfamilier i sentrumsområdene? Vill Urbanisme er svært fornøyde med å få Stig med på laget! Velkommen til deg, Stig!

Read More
Anders Sletten Eide
Bergens beste boligarkitekt blir ny partner i Vill Urbanisme!

Seniorarkitekt Thomas Pfeffer ble i dag tredje partner i Vill Arkitektur og kompletterer dermed laget. Thomas kommer fra 3RW der han blant annet var prosjektleder for studentboligene i Grønneviksøren i Bergen. Thomas er en tryllekunstner i utvikling av gode boligplaner, og kommer til Vill Urbanisme for å lede satsingen innen prosjektering av urbane boliger i komplekse situasjoner.

Vi er stolte over å få Thomas med på laget. Han var vårt førstevalg da vi lette etter ny partner i arkitektur og dette er en gledens dag for Vill Urbanisme.

Read More
Anders Sletten Eide
Nullutslipp – en drøm?

Nullutslipp fra bygg, byer og tettsteder høres ut som en drøm – en drøm alle ønsker skal bli virkelighet.  SSB melder at klimagassutslippene var 3 % høyere i 2016 enn i 1990, og klimagassutslippene svinger mer på grunn av konjunkturer enn av vår innsats for å redusere dem. Økt velstand ser ut til å veie opp for våre tiltak. Likevel hevdes det fra sterke faglige hold at nullutslippsbygg og ved byutvikling er mulig. Min påstand er at nullutslipp først mulig når allenergiproduksjon er fornybar og uten utslipp av CO2. Klimanøytralitet er betydelig mer korrekt betegnelse når vi jobber med bærekraftig urbanisme. 

Read More
Vill Urbanisme vokser og styrker mannskapet

Laura kommer fra Potsdam i Tyskland og gikk ut fra Bauhaus-Universität Weimar i 2017. Hun har blant annet erfaring fra Osterwold°Schmidt Architekten i Weimar og Boltshauser Architekten i Zürich. Laura imponerte oss med en fantastisk portfolio og vi er veldig glad for å ha henne med på laget!

Read More
Anders Sletten Eide
Universitetet i Bergen bryr seg ikke om Bergens byutvikling i sine ønsker for den marine klyngen.

I debatten om den nye marine klyngen virker det som om Universitetet i Bergen (UiB) tenker på egen eiendomsutvikling, egne reguleringsprosesser, og eget undervisningsopplegg heller enn på Bergens behov. Bergen trenger en marin klynge som strekker seg fra Laksevåg via Sydnes til Marineholmen. Vi trenger ny arkitektur og modig byutvikling for å skape Havbyen Bergen - en bydel utviklet som et moderne kraftsenter for ledende internasjonal havforskning. Havbyen Bergen trenger et universitet som tar ansvar for byen sin.

Read More
Bybanens reguleringsplan ved Oasen - Bergens nye cornerflaggsak?

Mats A. Mastervik i Vill Urbanisme er bekymret for konsekvensene for byutviklingen i Fyllingsdalen etter siste bystyrevedtak knyttet til bybaneframføringen til Fyllingsdalen. Mats var teknisk leder for arbeidet med reguleringsplan byggetrinn 4, Bergen Sentrum til Fyllingsdalen, og kjenner godt til bakgrunnen for at løsningene i reguleringsplanen til slutt ble slik de ble. Hvis Bergen vest i denne omgang kun får et stopp ved Oasen, ref. Bystyre-sak 99/18 25.04.2018, velger man å gå inn på en løsning som på reguleringsplannivå ikke er utredet og vurdert, hverken i forhold til drift av banen, konsekvenser for passasjergrunnlag eller for bygging og anleggsgjennomføring. 

Read More
Det grønne skiftet, ny arkitektur med gjenbrukte materialer

Futurebuilt arrangerte studietur i Nederland for 35 utbyggere, arkitekter, rådgivere og folk fra bransjeorganisasjoner. Turen omhandlet bærekraftig arkitektur i ordenes videste betydning, og det særlige fokuset på gjenbruk kastet lys over hvordan fremtidens energi- og miljø- løsninger må springe ut fra det som allerede er bygget!

Read More