Skjermbilde 2018-12-21 kl. 16.14.12.jpg

Om Sydneshavn

Prosjektet «Sydneshavn» er utført av Vill Urbanisme på vegne av EGD Property og OBOS gjennom selskapet Visjon Dokken ans, og i samarbeid med Akvariet i Bergen og Havforskningsinstituttet. Prosjektet har synliggjort mulighetene for å kunne realisere nytt kontorbygg til HI, Akvariet, boliger, offentlig rom og mye mer på Sydnes/Jekteviksutstikkeren, og gjennom dette gjøre området troverdig som ny tomt for «den marine klyngen» i Bergen. Prosjektet Sydneshavn er et av flere prosjekter utført gjennom Visjon Dokken ans – alle med mål om å kunne bidra til bærekraftig transformasjon av Dokken.   

Om Sydneshavn

Prosjektet «Sydneshavn» er utført av Vill Urbanisme på vegne av EGD Property og OBOS gjennom selskapet Visjon Dokken ans, og i samarbeid med Akvariet i Bergen og Havforskningsinstituttet. Prosjektet har synliggjort mulighetene for å kunne realisere nytt kontorbygg til HI, Akvariet, boliger, offentlig rom og mye mer på Sydnes/Jekteviksutstikkeren, og gjennom dette gjøre området troverdig som ny tomt for «den marine klyngen» i Bergen. Prosjektet Sydneshavn er et av flere prosjekter utført gjennom Visjon Dokken ans – alle med mål om å kunne bidra til bærekraftig transformasjon av Dokken.   

Etter årevis med arbeid kunngjorde Regjeringen den 20. desember 2018, at de vil jobbe videre med tre tomter på Dokken i forbindelse med samlokaliseringen av de marine FoU virksomhetene(Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet) i Bergen.

Det er en stor dag for byen vår. En stor dag for byutvikling. Og en stor dag for oss som har jobbet for dette i mange, mange år. Vi i Vill Urbanisme er stolte over å være del av dette arbeidet og vil takke alle samarbeidspartnere, OBOS og ikke minst, primus motor Tor Fredrik Müller i EGD Property.

Les regjeringens pressemelding her.
Statsbyggs 
Lokaliseringsanalyse (v.1) Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

 

Fakta

Trykk på bildet for å se fakta om Sydneshavn.

Tidslinje

Trykk på bildet for å se utviklingen av Sydneshavn steg for steg.

Bilder

Trykk på bildet for å komme til galleriet.