Oslo1.jpg

Oslo 1

Flerbruksbygg Oslo

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme har utført en mulighetsstudie for en omfattende rehabilitering av et eksisterende kontorbygg i Oslo. Gjeldende planer legger opp til kombinasjonsbruk mellom bolig, kontor og handel.


Prosjektnavn                     Flerbruksbygg Oslo

Plassering                           Oslo

Omfang                                25.000 m2

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  NN

Samarbeidspartnere    -

Prosjektleder                   Anders S. Eide

Team                                   Thomas Pfeffer, Fredrik Barth                                                                                                                                                                         


Oslo kart.jpg
Oslo-1.jpg