Oslo 2.jpg

Oslo 2

Flerbruksbygg Oslo

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme har utført en mulighetsstudie for transformasjon av en næringstomt i Oslo. Prosjektet er delt i tre bygg som inneholder både kontor, bolig og handel. Byggene er organisert rundt et gårdsrom som skjermer byrommet for støy fra vei, og alle førsteetasjene er programmert med handel- og nabolagsfunksjoner.


Prosjektnavn                     Flerbruksbygg Oslo

Plassering                           Oslo

Omfang                                24.900 m2

Rolle                                     Arkitektur, plan, energi

Kunde                                  NN

Samarbeidspartnere    -

Prosjektleder                   Fredrik Barth

Team                                   Thomas Pfeffer, Laura Fröhlich, Anders S. Eide, Mona Mortensen, Mats Mastervik, Martha Eggertsen                                                                                                                                                                 


Oslo Kart2.jpg
Oslo-2.1.jpg