Skøyen Hovedbilde.jpg

Skøyen

Skøyen

Prosjektbeskrivelse

 

På oppdrag for NCC Property Development har Vill Urbanisme utført en mulighetsstudie på Skøyen i Oslo. Tomten består idag av en bevaringsverdig eldre teglbygning og et nyere kontorbygg. Skøyen er et av satsingsområdene i Oslo kommune og kommunen har utarbeidet en offentlig områdeplan for Skøyen med ambisjoner om omfattende transformasjon av bydelen. Nye torg, grønne områder, friluftsområder og tett by skal utvikles i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen.

Området tomten er en del av har krav om blandete funksjoner, og prosjektet er dermed tegnet  i tre varianter:

1. Rent kontorprosjekt

2. Rent boligprosjekt

3 Hybrid med blanding av bolig, næring og kontor

Det har vært en gjennomgående ambisjon for prosjektet å få til upcycling av materialer, for eksempel tegl som vist i illustrasjonen øverst. 


Prosjektnavn                     Mulighetsstudie Skøyen

Plassering                           Skøyen / Oslo

Omfang                               14.000 m2

Rolle                                     Arkitektur, Plan, Energi

Kunde                                  NCC Property Development 

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                     Fredrik Barth        

Team                                   Anders S. Eide, Mona Mortensen, Per F. Jørgensen                                                                                                                                                                 


Skøyen1.jpg