Storo Hovedbilde.jpg

Storo - tomtevurdering for NCC Property Development, kontor, næring og bolig

Eiendommene ligger helt nord i Sagene bydel og er godt koblet opp mot kollektivsystemet. Tett bystruktur i de søndre delen og enhetlige delområder gir bydelen identitet, og de mange større friområder, som Voldsløkka, Bjølsenparken, Torshovparken, Torshovdalen og Akerselva, bidrar til et grønt og åpent preg. Mulighetsstudien er laget som en del av en tomtevurdering for NCC Property Development, og det er fokusert hovedsakelig på kontor og næring, men også litt bolig. Flere alternativer ble tegnet opp på volumnivå og viser et mangfold fra lameller til de klassiske karré`ene.

Mulighetsstudie Storo

Prosjektbeskrivelse

 

Eiendommene ligger helt nord i Sagene bydel og er godt koblet opp mot kollektivsystemet. Tett bystruktur i de søndre delen og enhetlige delområder gir bydelen identitet, og de mange større friområder, som Voldsløkka, Bjølsenparken, Torshovparken, Torshovdalen og Akerselva, bidrar til et grønt og åpent preg. Mulighetsstudien er laget som en del av en tomtevurdering for NCC Property Development, og det er fokusert hovedsakelig på kontor og næring, men også litt bolig. Flere alternativer ble tegnet opp på volumnivå og viser et mangfold fra lameller til de klassiske karré`ene.


Prosjektnavn                     Mulighetsstudie Storo

Plassering                           Storo / Oslo

Omfang                               30 - 50.000 m2

Rolle                                     Arkitektur, Energi

Kunde                                  NCC Property Development 

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                     Fredrik Barth        

Team                                   Anders S. Eide, Per F. Jørgensen                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 


Storo prosjekt kart Vill Urbanisme
Storo17.jpg
Storo18.jpg
Storo19.jpg