Straume3.jpg

Straume

Bærekraftige Straume

Prosjektbeskrivelse

 

FNs bærekraftsmål må legges til grunn for videre utvikling av verdenssamfunnet. Vi er inne i en kritisk tid for planeten, og alle, både nasjoner, regioner og lokalbefolkning, må tenke gjennom hva målene betyr for dem selv. Kommuner og utviklingsaktører som Sartor Storsenter har selvsagt en nøkkelrolle i dette bildet. Det er utviklerne og kommunene som på mange måter driver gjennomføringen av mål fremover. Det er på dette nivået valgene gjøres. Og det er summen av disse valgene som fører til nasjonale og globale konsekvenser, på godt og vondt. Spørsmålet en må stille seg er hvordan disse bærekraftsmålene påvirker det arbeidet vi skal gjøre.

Dette prosjektet viser en mulig vei for utbygging av Sotra Kystby dersom man legger bærekraftige prinsipper til grunn.

Prosjektet viser et bredt spenn av boligtyper, ulike offentlige rom, undervisnings og forskningspark, næringsområder og mobilitetskonsepter. Tomten er på 606 DAA og dermed mer enn dobbelt så stort som Dokken i Bergen.

Mer tekst kommer.


Prosjektnavn                    Bærekraftige Straume

Plassering                           Straume / Fjell

Omfang                              835.000 - m2 bygg

Rolle                                     Arkitektur, energi

Kunde                                  Sartor Storsenter AS

Samarbeidspartnere   -

Prosjektleder                   Fredrik Barth

Team                                    Per F. Jørgensen, Laura Fröhlich, Thomas Pfeffer, Anders S. Eide                                                                                                                                                                         


Straume.jpg
Straume-plan.jpg
Straume2.jpg
Straume4.jpg
Straume5.jpg
Straume6.jpg