Tangvall.jpg

Tangvall skole

Tangvall skole

Prosjektbeskrivelse

 

Energi- og miljørådgivere i konkurranse for skolesenter Tangvall skoler. Bygget skal bli et ZEB- bygg, og vi gjorde vuderinger med utgangspunkt i miljøsanaeringsrapport om hvilke materialer som var mulig å ombruke i bygg og landskap. For øvrig: LCC, LCA,energiberegninger, ZEB-regnskap, bistand til arkitekt om dagslys, dyrking, ressursbruk og teknsike entreprenører: ventilasjon, solceller, varmepumpeanlegg, mm. BRG vant konkurransen. Filter arkitekter har tegnet bygget. Oppstart prosjektering høsten 2019

Illustrasjon: Filter arkitekter


Prosjektnavn                    Tangvall Skole

Plassering                           Tangvall / Søgne

Omfang                                Ca. 22.000m2

Rolle                                     Energi

Kunde                                  BRG AS

Samarbeidspartnere   Filter arkitekter, Grindaker AS

Prosjektleder                   Per F. Jørgensen

Team                                   Martha Eggertsen