Tidslinje Sydneshavn på Dokken, lokasjon for den nye Marine klynge.

SYDNESHAVN PÅ DOKKEN INNEN 2023?

En vesentlig del av prosjektet med Sydneshavn har vært å vise en mulig fremdrift for utvikling av prosjektet. Statsbygg har hele tiden vært tydelige på at en detaljeringsfase bør begynne allerede i 2020. Staten har vært bekymret for om prosjektet kan realiseres i tide. I dag er det BRING som holder til på Jekteviksutstikkeren, men de skal i løpet av 2021 flytte til Kokstad, og eiendommen blir dermed frigitt. Høsten 2018 kjøpte Bergen kommune eiendommen (festeretten) fra posten og muliggjorde dermed fremtidig transformasjon. Illustrasjonsserien nedenfor viser en mulig tidslinjal for Vill Urbanisme sitt konsept for utviklingen av en Marin klynge og det øvrige området Sydneshavn på Dokken. Alt innen realistiske tidshorisonter, og oppnåelig innen statens krav til milepeler og fremdrift.

Tidslinje Marin Klynge, Sydneshavn på Dokken

 
 

SYDNESHAVN PÅ DOKKEN INNEN 2023?

En vesentlig del av prosjektet med Sydneshavn har vært å vise en mulig fremdrift for utvikling av prosjektet. Statsbygg har hele tiden vært tydelige på at en detaljeringsfase bør begynne allerede i 2020. Staten har vært bekymret for om prosjektet kan realiseres i tide. I dag er det BRING som holder til på Jekteviksutstikkeren, men de skal i løpet av 2021 flytte til Kokstad, og eiendommen blir dermed frigitt. Høsten 2018 kjøpte Bergen kommune eiendommen (festeretten) fra posten og muliggjorde dermed fremtidig transformasjon. Illustrasjonsserien nedenfor viser en mulig tidslinjal for Vill Urbanisme sitt konsept for utviklingen av en Marin klynge og det øvrige området Sydneshavn på Dokken. Alt innen realistiske tidshorisonter, og oppnåelig innen statens krav til milepeler og fremdrift.

FREMDRIFT PLANPROSESS, KVU OG ANDRE MILEPÆLER

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i begynnelsen av 2017 en konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.

En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt. Konseptvalgutredningen inngår i kvalitetssikringsregimet for store prosjekter. Eksterne konsulenter utarbeider en kvalitetssikringsrapport (KS1) av konseptvalgutredningen.