Grimstad-Perspektiv-2red.jpg

Torskeholmen

Torskeholmen

Prosjektbeskrivelse

 

Torskeholmen har i det siste århundret gjennomgått en transformasjonsprosess i størrelse, funksjon og utseende. Holmen som var en attraksjon for byens befolkning med sitt badeanlegg mistet sin offentlige funksjon til fordel for en havnevirksomhet med kaier, silo, skur, industribygg og et forseglet betongdekke. Den nye bruken ga området et industrielt preg, og gradvis ble attraksjonskraften for byens befolkning mindre.

Når Torskeholmen nå på ny skal utvikles må det historiske kobles med det nye. Det offentlige rom, og bademuligheter for Grimstads befolkning er nødvendig å reetablere. Men også industrihistorien spiller en viktig rolle. Nye prosjekt må utvikle et moderne særpreg bygget på historisk sus.

Grimstadhuset

Grimstad er en by med rik historie påvirket av flere århundrer med sjøfart og handel. Arkitekturen er i så måte et produkt av dette, mangfoldig som den er. I det gamle sentrum er det tydelige likhetstrekk med mange av de andre klassiske sørlandsbyene. Her finnes småskala trehusbebyggelse i tett/lav struktur med smale gater, smau og snarveier på kryss og tvers. Husene følger gatene, og oppleves urbant. Det er ulike størrelser og mangfold i rom og retninger. Denne følelse av uorden, i et system man fortsatt forstår, oppleves vakkert. 

Mål for prosjektet:

Vi ønsker å lage et område som er så attraktivt at alle deler av befolkningen ønsker å bo og oppholde seg der. Både boliger og uteområder skal utvikles med fokus på å engasjere, skape liv, og videreutvikle den mangfoldige og inkluderende byen. Sirkulærøkonomiske tanker og deleløsninger (både i boligene og i form av bildeletjenester, mobilitetstjenester og materielle ting) danner en ryggrad i prosjektet. 

Hvordan?

Vi har lagt til en brygge i sør og øst som utvikles som høykvalitets offentlige rom. Her blir det badeplasser, og uteliv. Kanalen gjenåpnes og holmen reetableres. Vi tar vare på og restaurerer det gamle fiskemottaket, huset kan benyttes til restaurant, møteplass, museum, og representerer den historiske industrielle identiteten. Som i de historiske sørlandsbyene legges det offentlige rom som utvidelser av den viktigste fotgjengergaten, et system som deler Torskeholmen i fire tomter. I øst får man saltakshus med bolig helt ned på bakkeplan, mens i sør og vest legges det opp til offentlige funksjoner og næring på bakkeplan. 


Prosjektnavn                     Torskeholmen

Plassering                           Grimstad / Aust-Agder

Omfang                               10.000m2 bygg

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  Torskeholmen AS

Samarbeidspartnere          -

Prosjektleder                      Thomas Pfeffer

Team                                    Laura Fröhlich, Fredrik Barth, Anders S. Eide,                                                                                                                                                                        


Illustrasjon: Rambøll Visualisering

Illustrasjon: Rambøll Visualisering

Torskeholmen2.jpg
Torskeholmen3.jpg

Identiet: Grimstadhuset

Torskeholmen4.jpg
Torskeholmen5.jpg
Torskeholmen6.jpg
Torskeholmen7.jpg
Torskeholmen8.jpg
Torskeholmen9.jpg
Torskeholmen10.jpg
Torskeholmen11.jpg
Torskeholmen12.jpg
Torskeholmen24.jpg
Torskeholmen25.jpg