fxFpc7B.jpg

World Ocean Headquarter

World Ocean Headquarter/Store Blå

Prosjektbeskrivelse

 

Ledet miljøgruppa for Store Blå og utarbeidet utkast til miljøstrategi for bygget. I dette prosjektet samarbeidet vi med RIB Florian Korsche for å finne frem til muligheter for å benytte ombruksmaterialer i dette bygget. 

Videre utredet vi andre muligheter for sirkulære prosesser i bygget.

Illustrasjon: Wingårdhs


Prosjektnavn                     World Ocean Headquarter/Store Blå

Plassering                           Fornebu / Bærum

Omfang                                Ca 75.000 m2 bygg

Rolle                                     Energi

Kunde                                  Probea AS/Fornebuporten Eiendom

Samarbeidspartnere   -

Prosjektleder                   Per F. Jørgensen

Team                                   Martha Eggertsen